Den enes (IT)skrot, den andres Guld!

Här kommer lite intressant fakta om vart våra gamla datorer, mobiler och annan elektronikutrustning tar vägen:

Anrika gruv- och guldföretaget Boliden har utvinnit guld ur bergmalm sedan 30-talet. Nu visar det sig att idag endast 1/3 av det producerade guldet kommer från gruvorna, och resten från IT-skrot!

1 ton bergmalm ger endast 8 gram rent guld, medan 1 ton elektronikskrot ger hela 100 gram guld! Dessutom är energiåtgången 75% lägre vid elektronikskrotsutvinning, än från bergmalm.

Inte undra på att man just miljardsatsat i nytt smältverk för återvinning av elektronikskrot vid Rönnskär utanför Skellefteå.

Idag producerar man 3 guldtackor om dagen, vilka kostar 4,7 miljoner kronor styck! Allt från sådant som först hamnar i våra förråd och senare på tippen!

(Inlägget var tidigare publicerat på vårt facebooksida)